SikaRep® Cosmetic

SikaRep® Cosmetic L / D je světlá nebo tmavá, 1-komponentní polymercementová malta pro lokální a celoplošné vysprávky betonů. Splňuje požadavky třídy R2 podle ČSN EN 1504-3. 

  • individuální nastavení odstínu smícháním světlé (SikaRep® Cosmetic L) a
  • tmavé (SikaRep® Cosmetic D) varianty
  • umožňuje lokální opravy až do tl. vrstvy 30 mm, plošné do 2 mm bez tvorby
  • trhlin
  • volitelná konzistence podle množství přidané vody
  • míchá se jen s vodou
  • jednoduchá a snadná zpracovatelnost
  • dobrá přídržnost na podklad
  • rychlé dosažení pevností
  • odolná vůči mrazu a CHRL, podle ČSN EN 1504-3