Sikagard®-720 EpoCem®

3komponentní jemná malta na cemento-epoxidové bázi, pro utěsnění povrchu

Sikagard®-720 EpoCem® 3komponentní, epoxidem modifikovaná cementová, tixotropní, jemně strukturovaná malta pro vyrovnání a ukončení povrchu betonu, malty nebo kamene.