SikaMelt®-678

Polyuretanový Hot Melt pro montážní aplikace

SikaMelt®-678 je lepidlo na bázi reaktivního polyuretanového hot meltu. Vytvrzuje pomocí atmosférické vlhkosti. S ohledem na středně-dlouhý otevřený čas SikaMelt®-678 je prakticky vhodný pro montážní aplikace.  

  • Střední až delší otevřený čas pro montáže (aplikace housenek)
  • Velmi vysoká počáteční pevnost i při vysokých teplotách
  • Dobrá adhese pro kovy a polární plasty