Sikasil® SG-20

Vysokopevnostní, 1-komponentní silikonové lepidlo pro strukturální zasklívání s "CE"

Sikasil® SG-20 je 1-komponentní, neutrálně vytvrzující silikonové lepidlo vhodné pro strukturální zasklívání, které kombinuje mechanickou pevnost s vysokým prodloužením. Sikasil® SG-20 má výbornou adhezi k různým druhům substrátů. Sikasil® SG-20 splňuje EOTA ETAG 002 a je opatřeno značkou "CE".      

 • Splňuje požadavky pro EOTA ETAG 002 (provádí ETA), EN 13022, ASTM C1184, ASTM C920 pro Typ S, Stupeň NS, Třída 25 (pohybová schopnost ± 25 %)
 • Sada pro zasklení strukturálních tmelů: Strukturální tmel dle ETAG 002 Part 1 Edition 2000, používaná jako EAD, ETA-06/0090 vystaveno Technical Assessment Body Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Prohlášení o vlastnostech 15323048, certifikováno pod číslem 0757, osvědčení o stálosti vlastností 0757-CPR-596-7110761-4-4; a označeno
  značkou CE
 • Návrh pevnosti v tahu pro dynamická zatížení:
  • σdes = 0.17 MPa (ETA)
 • Protipožární odolnost třídy B1 (DIN 4102-1)
 • Výborná odolnost vůči UV a povětrnostním podmínkám
 • Výborná přilnavost pro sklo, kovy, lakované kovy, plasty a dřevo
 • SNJF-VEC uznáno (číslo produktu: 2436)