Větrné elektrárny na moři jsou vystaveny silnějším a intenzivnějším větrům než turbíny na pevnině. Pro překonání těchto výzev vytvořila společnost Sika specifickou řadu výrobků, které splňují požadavky na odolnost vůči drsnějšímu mořskému klimatu.

Offshore Wind Parks

Wind turbines are situated in exposed locations where nature takes its toll.

Due to higher, more consistent wind speeds at sea, offshore wind turbines can generate substantially more energy  than their onshore counterparts.

To take advantage of the steadier winds, offshore turbines are also bigger than onshore turbines and have an increased generation capacity. Nevertheless, designing offshore wind farms that can resist strong currents, heavy wind, powerful waves and rapid erosion are just some of the challenges faced. Sika has designed a special product ranges to meet these challenges:

Coating systems able to protect and minimize maintenance needed

Grouts capable of transferring the complete loads of the tower to the foundations with an enhanced fatigue resistance

Grouts designed with anti-corrosion properties to cope under these extreme conditions

Offshore single turbine

Ochrana větrných turbín proti korozi

Při stavbě turbín na moři jsou kladeny vysoké nároky na ochranu proti korozi. Obtížná dostupnost téměř znemožňuje částečnou výměnu na místě. Nátěrové systémy pro ocelové věže a části strojů, základové konstrukce i opravárenský systém na moři proto musí být navrženy tak, aby odolávaly klimatickým podmínkám po celou dobu životnosti stavby, tedy přibližně 20 až 25 let. Dalšími normami týkajícími se ochrany proti korozi v prostředí na moři jsou kromě normy EN ISO 12944-6 také normy ISO 20340 a NORSOK M-501.

Zálivky pro vyplnění dutin

Společnost Sika vyvinula kompletní řadu zálivkových hmot pro větrné elektrárny na moři, které jsou vhodné pro tato drsná mořská prostředí. Tyto zálivky jsou speciálně vyvinuty tak, aby přenášely zatížení vznikající ve větrných turbínách na základy a chránily je proti korozi.