Použití betonu jako základního materiálu ve věžích větrných turbín se každým rokem zvyšuje. Na tento beton jsou kladeny zvláštní požadavky, aby odolal velkému zatížení, které gondola přenáší na věž a ta na základ. Ve společnosti Sika můžeme poskytnout kompletní řešení od založení, montáže až po ochranu všech betonových částí větrné elektrárny.

Concrete Towers - Solid and High Quality Solution

Concrete is widely used in construction due to its properties of strength, durability and versatility. And this is transfer to the wind business. Therefore, the products used to bond or link the precast concrete elements must share the same properties. For this use, Sika has developed the special range of cementitious grout SikaGrout® and Sikadur® that fill the joints and transfer the loads, or even protect the reinforcement steel and bolts against corrosion

Sika is the unique supplier that can provide the needed grouts, protective systems, elastic sealants, structural adhesives or even chemical anchoring products for your project, avoiding quality or incompatibility problems.

With the complete solution, Sika is the perfect partner for the concrete tower wind business.

Parts of a Steel Tower

Elastické těsnění spár

Podstatou utěsnění spár je silná a trvanlivá přilnavost tmelu k podkladu, nedostatečná přilnavost způsobuje pronikání vody.

Konstrukční lepení

Lepidla pro lepení dílců zajišťují pevný spoj mezi dílci pro přenos zatížení. Epoxidová lepidla Sikadur® se již desítky let účinně používají ke spojování prefabrikovaných betonových prvků a k zajištění vodotěsnosti.

Betonová věž

Použití betonu jako základního materiálu ve věžích větrných turbín se každým rokem zvyšuje. Na tento beton jsou kladeny zvláštní požadavky, aby odolal velkému zatížení, které gondola přenáší na věž a ta na základ. Ve společnosti Sika můžeme poskytnout kompletní řešení od založení, montáže až po ochranu všech betonových částí větrné elektrárny.

Kotvení

Chemické kotvy se používají v široké škále konstrukčních i nekonstrukčních aplikací. Tyto kotvicí práce mohou být zapotřebí také v betonových větrných turbínách k upevnění pomocných prvků uvnitř turbíny. Společnost Sika má široký sortiment chemických kotev, které v kombinaci s výpočtovým softwarem uspokojí všechny potřeby v oblasti větrné energetiky.

Opravy a reprofilace betonu

Ke zhoršení stavu betonu může dojít v důsledku koroze, poškození konstrukce, infiltrace vody, cyklů zmrazování a rozmrazování, seismické činnosti, reaktivního kameniva atd. Roky výzkumu a desetiletí praktických zkušeností umožnily společnosti Sika vyvinout ucelený systém, který zahrnuje základní nátěr pro lepení a ochranu proti korozi a opravné malty pro obnovu a sanaci betonových konstrukcí. V některých případech vede degradace betonu k tvorbě trhlin. Pro tyto případy má společnost Sika kompletní portfolio injektážních produktů, které problém vyřeší.

Zálivky k vyplnění dutin

Betonové větrné věže se obvykle staví z betonových prefabrikátů. Mezi dvěma prvky je třeba vyplnit spáru nebo mezeru výrobkem schopným přenášet zatížení a zároveň chránit ocelové části spoje před korozí. Pro toto použití vyvinula společnost Sika specifickou osvědčenou řadu výrobků v rámci řady SikaGrout®.