Při stavbě turbín na moři jsou kladeny vysoké nároky na ochranu proti korozi. Obtížná dostupnost téměř znemožňuje částečnou výměnu na místě. Nátěrové systémy pro ocelové věže a části strojů, základové konstrukce i opravárenský systém na moři proto musí být navrženy tak, aby odolávaly klimatickým podmínkám po celou dobu životnosti stavby, tedy přibližně 20 až 25 let. Dalšími normami týkajícími se ochrany proti korozi v prostředí na moři jsou kromě normy EN ISO 12944-6 také normy ISO 20340 a NORSOK M-501.