SikaForce®-840 L07

Strukturální, elastické, 2-komponentní polyuretanové lepidlo

SikaForce®-840 L07 je flexibilní, strukturální, 2- komponentní lepidlo, které vytvrzuje při pokojové teplotě. SikaForce®-840 L07 je vytvořen pro lepení kompozitních materiálů nebo lakovaných kovových komponentů se stabilními vlastnostmi ve velkém teplotním rozpětí. SikaForce®-840 L07 je charakteristický rychlým vytvrzením a nárustem pevnosti. V případě nevytvrzeného produktu, vykazuje velmi dobrou nestékavost a stlačitelnost.  

  • Kombinace konstrukčních vlastností a pružnosti
  • Stabilní mechanické vlastnosti v širokém teplotním rozsahu
  • Rychlé vytvrzení při pokojové teplotě; je vhodné pro rychlou montáž
  • Dobrá nestékavost
  • Výborná stlačitelnost
  • Nízký zápach
  • Neobsahuje rozpouštědla ani PVC