Situace

Pokročilé asistenční systémy pro řidiče (ADAS - Advanced Driver Assistance Systems) a jejich kalibrace jsou hlavním tématem pro odvětví výměny autoskel (AGR - Auto Glass Replacement). Téma ADAS není u vozidel nové, protože součástí systémů ADAS jsou také ESC (Electronic Stability Control) a ABS (Anti-lock Braking Systems).
Pro odvětví AGR se toto téma stalo aktuálním proto, že je stále více automobilů vybaveno kamerovými systémy, např. asistentem pro jízdu v jízdním pruhu, systémem rozpoznávání dopravních značek, automatickým rozsvěcováním dálkových světel a nouzovým brzděním pro chodce.
Existuje jich mnohem více. Tyto systémy jsou obvykle založeny na kamerách, které jsou namontovány za čelním sklem a v případě výměny čelního skla vyžadují kalibraci.

Kalibrace

Výrobci vozidel vyžadují rekalibraci těchto systémů ADAS v případě výměny čelního skla. Existují různé koncepce, které vyžadují různé způsoby kalibrace.

Stacionární kalibrace: Vozidlo je umístěno před speciální tabulí. Kalibrace se spustí prostřednictvím palubního počítače. Kalibraci lze provést rychle, ale existují zvláštní požadavky na způsob jejího provedení a investice do zařízení je poměrně vysoká.

Mobilní kalibrace: Některé vozy vyžadují kalibrační jízdu. Kalibrační jízda musí být obvykle provedena určitou rychlostí na rovné silnici.

Důsledky a rizika nesprávné kalibrace

Doposud platí Úmluva o silničním provozu, Vídeň 1968. Tato úmluva vyžaduje, aby řidič vždy řídil vozidlo. Také většina systémů ADAS má určitá omezení, např. za špatného počasí nebo kvůli špatnému výhledu. Vozidlo obvykle upozorní řidiče, že systém ADAS nebo jeho část nefunguje správně. To může být způsobeno "špatnou kalibrací" nebo tím, že systém není schopen správně provádět měření.

Pravidla pro použití lepidel 1C Sikaflex® a SikaTack®

Stacionární kalibrace Lze provést ihned po umístění skla. Vozidlo by se nemělo pohybovat po dobu nejméně uvedeného MDAT (s airbagy) použitého výrobku.
Mobilní kalibrace Kalibrační jízdu lze provést po uplynutí MDAT (s airbagy). Do té doby vozidlo splňuje minimální bezpečnostní požadavky pro jízdu.

 

V důsledku vytvrzování lepidla je tuhost karoserie vozidla v prvních dnech po montáži snížena. To může mít za následek větší kroucení vozidla nebo zmrzlé pnutí, pokud vůz není během vytvrzování zaparkován na rovné ploše.

Pokyny pro lepidla Powercure

Stacionární kalibrace Lze provést ihned po umístění skla. Vozidlo by se nemělo pohybovat po dobu nejméně uvedeného SDAT (s airbagy) použitého výrobku.
Mobilní Kalibrace Kalibrační jízdu lze provést po uplynutí doby SDAT (s airbagy). Do té doby vozidlo splňuje minimální bezpečnostní požadavky pro jízdu.

 

Vzhledem k tomu, že tuhost karoserie se u SikaTack® ELITE vrátí na úroveň odpovídající požadavkům OEM do 60 minut, nemělo by to mít žádný negativní dopad na kalibraci. Hlavní výhodou lepidel PowerCure je, že majitel servisu si může být jistý, že pokud kalibrace v servisu fungovala a na přístrojové desce nesvítí žádná výstražná kontrolka, že to tak zůstane.