SikaPower®-2955

Super rychlé lepidlo pro plasty

SikaPower®-2955 je 2-komponentní polyuretanové lepidlo s excelentními adhezními vlastnostmi. Je speciálně určeno pro lepení a opravy různých druhů plastů.  

  • Dobrá adheze pro různé typy substrátů
  • Rychlé vytvrzení
  • Žádné stékání nebo kapání
  • Urychlení vytvrzení při vyšší teplotě
  • Výborná brusitelnost