Těsnění fasád

Sikaflex® AT Connection

Sikaflex® AT Connection je 1-komponentní, pružný těsnicí tmel vytvrzující vzdušnou vlhkostí.

Sikaflex® Construction

Pružný tmel na bázi PU vhodný na těsnění spár panelových domů, balkónových a fasádních prvků, okolo oken a dveří. Používá na podklady z betonu, pórobetonu, cihel, dřeva, kovu a tvrzeného PVC. Není vhodný na těsnění skel, podlahových spár a na použití při trvalém zatížení vodou. Celková změna tvaru: 25 %, tvrdost Shore A: 30.

Sika® Tooling Agent N

Zahlazovací kapalina pro tmelené spáry pomocí polyuretanových a silikonových tmelů. Nenarušuje okolní povrchy, nezpůsobuje zbarvení a urychluje vytvoření povrchové kůže. Poskytuje vynikající vzhled tmelené spáry i v případě křížení a ukončení. Spotřeba: v závislosti na použití

SikaHyflex®-250 Facade

SikaHyflex®-250 Facade je 1komponentní vzdušnou vlhkostí vytvrzující pružný spárový tmel s nízkým modulem pružnosti.