Sikaflex® Crystal Clear

je jednosložkové, víceúčelové lepidlo a tmel s křišťálově čistým vzhledem.

Neobsahuje rozpouštědla.

Použití

jako víceúčelové lepidlo pro většinu běžných stavebních podkladů:

 • kovy
 • sklo
 • beton
 • omítka
 • sádrokarton
 • dřevo
 • smalt
 • polyester
 • plasty

 

jako tmel pro vertikální a horizontální připojovací spáry v interiéru:

 • mezi příčkami
 • mezi kovovými a dřevěnými konstrukcemi apod.

Vlastnosti

 • 100% křišťálově čistý / transparentní
 • dobrá zpracovatelnost
 • nízké smrštění během vytvrzování

Výhody

 • produkt je speciálně určen pro domácí použití
 • můžete ho použít i na vlhký beton
 • přilne velmi dobře na mnoho běžných stavebních podkladů

PŘÍKLADY APLIKACE V INTERIÉRU

Návod na použití

LEPENÍ

 1. Připravte poklad - musí být čistý, suchý, zdravý a homogenní, zbavený olejů, mastnoty, prachu a volných nebo nesoudržných částic.
 2. Aplikujte Sikaflex® Crystal Clear ve tvaru housenek, pásků nebo bodově na lepený povrch ve vzdálenosti několika centimetrů. Doporučená tloušťka lepidla (závisí na rovnosti podkladu) je ≤ 3 mm.
 3. V případě nutnosti použijte oboustrannou lepicí pásku SikaTack®Panel Tape, klínek nebo podpěru, aby jednotlivé části držely při počátku vytvrzování.
 4. Při nesprávném umístění mohou být v prvních minutách po aplikaci jednotlivé části jednoduše uvolněny a přemístěny. Znovu je přitiskněte pomocí tlaku rukou.
 5. Čerstvý, nevytvrzený materiál z bezprostředního okolí spáry odstraňte okamžitě.
 6. Konečné pevnosti je dosaženo po úplném vytvrzení (cca za 24 hodin).

 

TMELENÍ

 1. Po vhodné přípravě podkladu vtlačte do spáry vhodný kruhový výplňový provazec, boky spáry natřete v případě potřeby příslušným penetračním nátěrem.
 2. Kartuši vložte do aplikační pistole a připravenou spáru zcela vyplňte hmotouSikaflex® Crystal Clear. Zabraňte přimíchání vzduchu stejnoměrným úhlem sklonu špičky trysky.
 3. Ujistěte se, že je spára zcela vyplněna tmelem, který je v plném kontaktu s oběma boky spáry a tím je zajištěna odpovídající přídržnost.
 4. Tam, kde je vyžadováno přesné oddělení nebo vysoceestetické provedení doporučujeme použít papírovou maskovací pásku.
 5. Papírovou maskovací pásku odstraňte, dokud je tmel čerstvý.
 6. Pro zahlazení povrchu používejte pouze kompatibilní produkty, nepoužívejte produkty obsahující rozpouštědla.
KUPUJTE U NAŠICH DISTRIBUTORŮ

Kontakty na nejbližší prodejní místa, stavebniny a hobbymarkety