Sikadur®-41 CF Rapid

Sikadur®-41 CF Rapid – tixotropní, 3komponentní vysprávková a opravná malta, na bázi kombinace epoxidových pryskyřic a speciálních plniv, určená pro aplikaci za teplot +5 °C až +20 °C. 

 • snadné míchání a aplikace
 • výborná přídržnost k většině stavebních materiálů
 • vysoké pevnosti
 • tixotropní – nestéká při aplikacích na vertikálních plochách nebo nad hlavou 
 • vytvrzuje bez smršťování
 • komponenty mají odlišnou barvu pro snazší orientaci během míchání
 • použití bez primeru
 • vysoká počáteční a konečná mechanická odolnost 
 • vysoce odolný proti abrazi 
 • nepropustný pro kapaliny a vodní páru 
 • vysoce chemicky odolný