Nahlédněte do knihovny referenčních projektů, kde byl pro zesílení konstrukce použit systém Sika: