2013
Hynčice pod Sušinou

Novostavba horského penzionu je situována v horní části obce Hynčice pod Sušinou, při dojezdu dvou sjezdových tratí, větší z nich je označená A5. Objekt je umístěn na louce, která je intenzivně celý rok využívána pro dětské aktivity. 

 

Požadavky projektu

Cílem návrhu bylo vytvořit soudobou architektonickou formu v horském prostředí volné louky, jednoduchý celistvý tvar, kdy stěna přechází beze změny materiálu na „střechu“ (tmavě šedá hydroizolace). Celistvý tvar domu má svým výrazem vyvolávat představu přírodního objemu, placatého kamene na výšku, na volné pláni.

Objekt nemá hlavní fasádu, jedná se o strukturu na architektonicky formované hmotě. Krajinný ráz volných sečených luk je výše uvedeným architektonickým řešením umocněn.

Architektonické ztvárnění této představy bylo realizováno dřevěnou konstrukcí s pláštěm z hydroizolace. Okna na šikmých plochách fasád jsou umístěna do vikýřů - jen mírně narušující kompaktnost hmoty.  

Sika řešení

sikaroof mtc - penzion Hynčice

Celý plášť je opatřen tekutou, za studena natíranou hydroizolací SikaRoof® MTC na dřevěný OSB podklad. Voda stéká k patě objektu do obvodového otevřeného žlabu, do objektu se vchází mostky s propustky.

Tekuté hydroizolace Sikalastic® na bázi polyuretanu jsou moderním a vysoce technologicky vyspělým řešením. Mezi základní vlastnosti patří provedení hydroizolace beze spár, pružnost a pevnost systému, schopnost překlenout trhliny a paropropustnost.

Systém SikaRoof® MTC obsahuje unikátní technologii spuštení vytvrzení díky vzdušné vlhkosti (MTC – Moisture Triggered Chemistry). Vytvrzení spuštěné vlhkostí nevyžaduje pro vytvrzování další vlhkost.

Systém skladby je založen na základním nátěru vyztuženém pomocí netkané skelné textilie a finálního nátěru použitého dle zatížení. Výztužná tkanina je snadno tvarovatelná a dokonale se přizpůsobí všem detailum.

Účastníci projektu

Investor: Mgr. Jarmila Juříčková
Generální dodavatel stavby: Caska Invest a.s.
Dřevostavba: Koš a spol., pila a obchod s dřevem spol. s r.o.
Hydroizolace: SikaRoof® MTC
Architekt: Ječmen studio, Eva Blažková, Lukáš Blažek, Vítězslav Petr
Statika: Statika Olomouc, s. r. o.

 

sikaroof mtc - penzion Hynčice

Ocenění

Penzion Králičák získal ocenění na Grand Prix obce architektů 2014 a zvítězil v kategorii novostavba roku. V architektonické soutěži o Cenu Rudolfa Eitelbergera 2013 získal druhé místo za zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky v Olomouckém kraji a čestné uznání Dušanovi a Jarmile Juříčkovým za citlivé investorské zásahy na svazích Králického Sněžníku a prostor, jenž poskytují kvalitní architektuře.

 

 

Další informace o tekutých střešních hydroizolacích:

Dušan Velehradský

Business Development Roofing