Zelené střechy Parabit

Střechy s vegetačním souvrstvím se často nazývají "zelené střechy". Zelené střechy se v poslední době realizují u obytných i komerčních budov stále častěji. Budování střech s vegetačním souvrstvím je současný trend. Některé vyhlášky měst už obsahují povinnost v jejich centrech při záboru půdy vybudovat na nových budovách zelené střechy.

Příznivý vliv zelených střech na životní prostředí spolu s dalšími výhodami převažují nad vyššími pořizovacími náklady na jejich vybudování a náklady na jejich údržbu.

Střechy s vegetačním souvrstvím je možné vybudovat v různých skladbách vodotěsných a tepelných izolací, a také s různými rostlinami a složením vrstev, které zajišťují růst rostlin, zadržují a také odvádějí ze střešních plášťů vodu.

Díky velkému množství výrobních závodů skupiny Sika a jejich velmi širokému sortimentu výrobků je možné použít více typů hydroizolací ve skladbách zelených střech.

Modifikované asfaltové pásy odolné proti prorůstání rostlin

Ve skladbách zelených střech mají velký význam modifikované asfaltové pásy odolné proti prorůstání rostlin. Kvalitně namontovaná dvouvrstvá hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů má dlouhodobou životnost a při výstavbě zelených střech i poměrně dobrou mechanickou odolnost proti poškození. Montáž vrstev nad hydroizolacemi musí pochopitelně probíhat odpovídajícím způsobem, aby nedošlo k mechanickému poškození hydroizolací.

Obrázek: Střecha s vegetací po celé její ploše (obr. 1)

Modifikované asfaltové pásy GARDENTOP o tloušťkách 5,2 mm a 4,2 mm jsou na základě zkoušky FLL v Institutu für Gartenbau, Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Österreich odolné proti prorůstání rostlin, viz. Ujištění o odolnosti asfaltových pásů - pro zelené střechy FLL. Nyní jsou modifikované asfaltové pásy GARDENTOP běžně skladem v závodě KVK PARABIT ve Svobodě nad Úpou. 

Ve skladbách zelených střech se nad hydroizolacemi z elastomerových asfaltových pásů vyskytují některé další vrstvy:

 • filtrační vrstva,
 • ochranná vrstva,
 • drenážní vrstva,
 • vrstva zajištující zadržení vody ve vegetačním souvrství,
 • desky extrudovaného polystyrenu,
 • různé sypké hmoty (písek, štěrk), substrát, rostliny.

Návrh skladeb střech s vegetačním souvrstvím doporučujeme konzultovat s odborníky na izolace staveb, a také na rostliny. 

Výhody zelených střech
Obrázek: Zelené střechy na nižších budovách uvnitř zástavby vyšších obytných budov
 • Nabízejí velký užitek z plochy střechy, prostor pro relaxaci, zahrádka, grilování
 • Hydroizolace jsou chráněné před změnami teplot a UV zářením
 • Zpomalují zahřívání stavebních konstrukcí, zajišťují nižší náklady na provoz klimatizací, vytápění atd.
 • Zadržování a pozvolné odpařování vodních srážek na zelené střeše přispívá ke zvlhčování a ochlazování okolního prostředí
 • Zadržování třetiny až poloviny vodních srážek u extenzívních střech a až 90% u intenzívních zelených střech, úspory při odvádění srážkové vody do kanalizace, možnost budování retenčních nebo vsakovacích zařízení
 • Zvýšení kvality životního prostředí obohacováním vzduchu kyslíkem a vázáním oxidu uhličitého
 • Vegetační souvrství zvyšuje tepelně technické a akustické vlastnosti stavebních konstrukcí střech, budov
 • Vytvářejí esteticky příznivé prostředí u budov, zlepšují životní prostředí
 • Zvyšují hodnotu budov, což je důležitá zpráva pro investory, developery, realitní kanceláře.

Je potřeba také připomenout, že se u zelených střech musí provádět pravidelná kontrola a údržba. Nároky na údržbu jsou výrazně menší například u extenzivních střech s rostlinkami typu netřesky, rozchodníky nebo se stepními typy rostlin, než u intenzivní střech se stromy a keři, a u ploch s trávníkem, které vyžadují pravidelnou údržbu zahradníků, zavlažování atd.

Obrázek: Zelená střecha rodinného domu po několika letech od jejího vybudování (obr. 2)
Příklady skladby zelených střech se suchomilnými rostlinami:

A

 1. suchomilné rostliny, netřesky, rozchodníky,
 2. substrát (60 mm)
 3. filtrační geotextílie 200 g/m2
 4. nopová fólie perforovaná
 5. desky XPS - 60 mm
 6. GARDENTOP E-KV-5S-wf
 7. PARAELAST FIX G30
 8. PARABIT EPS 150
 9. PARABIT EPS 100
 10. PARAELAST AL+V S40
 11. Asfaltový penetrační nátěr ALP
  na betonovém podkladu ve spádu

B

 1. suchomilné rostliny, netřesky, rozchodníky,
 2. substrát (60 mm)
 3. filtrační geotextílie 200 g/m2
 4. nopová fólie perforovaná
 5. desky XPS - 60 mm
 6. geotextílie 300 g/m2
 7. SARNAFIL TG 66 - 18, FPO fólie
 8. geotextílie 200 g/m2
 9. PARABIT EPS 150
 10. PARABIT EPS 100
 11. PARAELAST AL+V S40
 12. Asfaltový penetrační nátěr ALP
  na betonovém podkladu ve spádu
 
Vegetační souvrství zajišťuje

Prostředí pro růst rostlin
Vsakování vody do substrátu do jeho nasycení
Pronikání vody skrz substrát a dalších vrstev a do drenáže
Zadržování vody v substrátu a v akumulačních vrstvách
Odtok vody z povrchu střech a z drenáže, z vegetačního souvrství do dešťové kanalizace.

 

Obrázek: Zelená střecha s lokálně nedávno vysazenými rostlinami (obr. 3)

Vzhled zelné střechy se během její výstavby i provozu mění. Rostliny na střechách během roku mění barvu a plocha zelené střechy může být vybudovaná jako zelený "koberec" anebo rostlinky jsou vysázeny jen v určitých místech s tím, že se postupně rozrostou a zaplní celou plochu zelené střechy. Zde zcela jednoznačně platí: čas jsou peníze. Vybudování střechy ozeleněná v celé ploše stojí větší finanční náklady (obr. 1) než vybudování střechy s lokálně osázenými rostlinami (obr. 3).

Obrázek: Plochá střecha před výsadbou rostlin nad prostorem garáží (obr. 4)

 

Celá řada souborů obytných budov se dnes buduje ve spodních podlažích propojená společným prostorem, který se nejčastěji využívá jako garáže. Nad garážemi se často budují zelené střechy (obr. 4).