12/10/2020
Zelené střechy Technologie Střechy

Vytvoření zelené střechy na jinak nevyužitém prostoru budovy přináší řadu výhod pro okolní prostředí. Obnovujete ztrátu zeleně a s ní souvisejících přírodních procesů (např. fotosyntézu) na zastavěném území, pouze o několik pater výše. Zmírňujete problém přehřívání budov vlivem teplého počasí. Zelené střechy však mají mnoho dalších benefitů, které Vás možná nenapadly:

Zadržení dešťové vody

Při silných deštích může voda stékající z chodníků a střech způsobit závažné problémy: přetečení kanalizace, znečištění vodních toků apod. Zelené střechy zpomalují průtok zadržením až 75 % dešťové vody a tím zmírňují tlak na infrastrukturu odpadních vod.

SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Zelené střechy mají skvělé izolační schopnosti. Mohou snížit spotřebu energie na chlazení budovy v letních měsících a na topení v zimním období.

ZMÍRNĚNÍ VLIVU MĚSTSKÉHO TEPELNÉHO OSTROVA

Chcete mít chladnější město? Snižte plochy tmavých střech a nahraďte je zelenými. Tmavé střechy přitahují a kumulují teplo - naopak zelené střechy své okolí ochlazují díky odpařovacím procesům. Města, ve kterých je o 10 °C větší horko než v okolním prostředí, si mohou zelenými střechami výrazně pomoci ke snížení teploty.

ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Zelené střechy filtrují vzduch absorbováním a přeměnou CO2 na kyslík.

The green roof of the Forest Lodge Eco Home in Sydney, Australia
ZVUKOVÁ IZOLACE

Půda a rostliny jsou kvalitním zvukovým izolátorem.

ESTETIKA

Zelené střechy jsou vizuálně přitažlivé a mohou vytvořit úžasné plochy pro rekreaci a zábavu.

OCHRANA HYDROIZOLAČNÍCH FÓLIÍ

Zelené střechy chrání izolační fólie před škodlivým působením UV záření, cyklů zmrazení-rozmrazení a pěšímu provozu. Tím prodlužují jejich životnost. Některé zelené střechy v Evropě slouží bez potřeby výměny izolačních fólií již přes 40 let.

ZVÝŠENÁ HODNOTA MAJETKU

Instalace zelené střechy může zvýšit hodnotu Vaší nemovitosti přidáním hodnotného stavebního prvku.

2 DRUHY ZELENÝCH STŘECH

EXTENZIVNÍ
 • nižší hmotnost a náklady
 • méně náročné na údržbu
 • bez potřeby zavlažování
 • bez pochozí zátěže
 • vrstva půdy 2,5 - 15 cm
 • trávy, mech, divoké květiny
 • sklon do 30°
INTENZIVNÍ
 • těžší a dražší
 • vyžadují údržbu
 • občasná potřeba zavlažování
 • vhodné pro rekreační účely
 • vrstva půdy nad 15 cm
 • stromy, keře, zeleninové zahrady
 • rovné plochy nebo velmi nízký sklon

Jak na to?

PŘITÍŽENÉ STŘECHY

Střešní hydroizolační pás se volně pokládá na plochu s přesahem a svařuje se horkým vzduchem automatickými či ručními přístroji. Pro napojení na svislou konstrukci se používají pásy odolné UV záření.

Bezprostředně po uložení a svaření plochy se střecha zatíží buď štěrkovým ložem, pochozí nebo vegetační vrstvou. Ta chrání hydroizolační pás před vztlakovými silami, vnějšími klimatickými účinky a požárem.

Systém přitížení nabízí mnohé varianty řešení s ohledem na provozní požadavky a estetický vzhled ploché střechy.

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PRO ZELENÉ STŘECHY

NA BÁZI PVC: SIKAPLAN® SGMA
 • vícevrstvá hydroizolační fólie
 • na bázi špičkového PVC
 • vyztužená netkanou skelnou rohoží
 • pro přitížené střechy (např. kačírek, betonové desky, terasy, chodníky), zelené
 • střechy a užitné střechy
NA BÁZI FPO: SARNAFIL® TG 66
 • vícevrstvá hydroizolační fólie
 • na bázi špičkového FPO
 • vyztužená netkanou skelnou rohoží
 • obsahuje UV stabilizátory a retardéry hoření dle EN 13956
 • pro volně ložené přitížené střechy

Ekodotace města Brna

Od 1. února 2021 se opět otevírají dva oblíbené dotační programy města Brna: "Zeleň střechám" a "Nachytej dešťovku." Žádost se podává elektronicky.

Zeleň střechám!

Dotační program je určen pro všechny, kteří chtějí zkvalitnit tepelnou stabilitu svého obydlí a žít v trvale udržitelné výstavbě. Cílem je efektivní řešení hospodaření se srážkovou vodou u staveb na území města Brna.

 • výše dotace se pohybuje mezi 700 – 1400 Kč na metr čtvereční střechy
 • žádost lze podat od 1. 2. do 31. 10.  2021
Nachytej dešťovku!

Dotační program je určen pro úspěšné žadatele o dotaci v rámci již zavedeného dotačního programu Státního fondu životního prostředí „Dešťovka“ a má za cíl motivovat majitele staveb na území města Brna k efektivnímu hospodaření s vodou.

 • výše dotace činí 50 % podpory od Státního fondu životního prostředí 
 • žádost lze podat od 1. 2. do 31. 10. 2021