Asfaltové pásy Střechy Jak na to?

Střechy s dřevěným podkladem mohou mít různý sklon a mohou mít poměrně rozmanité složení jednotlivých vrstev vodotěsných a tepelných izolací. Při návrhu hydroizolací je potřeba zohlednit: typ střechy, její sklon a způsob mechanického kotvení izolací.

Střešní krytina z asfaltových pásů pro střechy s menším sklonem než 7o

Požadavky dřívější verze normy ČSN 73 1901 Navrhování střech i zkušenosti se střechami ze stavební praxe svědčí o tom, že u střech se sklonem menším než 7o představovalo použití skládaných krytin poměrně velké riziko zatékání.

Na obrázku 1 je vidět plochá střecha s nedostatečným sklonem s plechovou krytinou, kterou při intenzivních deštích zatéká. Zatékání skrz plechovou drážkovanou krytinu také způsobuje tající sníh.

Obrázek: 1. Plochá střecha s nedostatečným sklonem s plechovou krytinou

U nás se na plochých střechách jako střešní krytina používají povlakové hydroizolace, které je pochopitelně potřeba kvalitně položit a vytvořit spojitou vodotěsnou izolaci. Sklon střechy v rozsahu 2 až 7 stupňů je ideální pro použití střešní krytiny z asfaltových pásů.

Obrázek: 2. Střecha rodinného domu s asfaltovými pásy na dřevěném podkladu. Vrchní vrstva - PARAELAST PV250 mono 50 special šedý

Mechanické kotvení asfaltových pásů k dřevěnému podkladu

Obrázek: 3. Mechanické kotvení pásů.

Dřevěný podklad, dřevěný záklop, bývá provedený z prken nebo z dřevovláknitých desek typu OSB. Spodní asfaltové pásy řady SKLODEK 40 a lehké asfaltové pásy K-BASE mohou být k dřevěnému podkladu přikotveny v přesazích pomocí podložek a vrutů, viz. obrázek 3.

Lehké asfaltové pásy R20 a R13 se k dřevěnému podkladu přibíjejí hřebíky na lepenku. U střech s podkladem z OSB desek je možné také použít samolepicí asfaltové pásy, které se nalepí na povrch OSB desek opatřený asfaltovým penetračním nátěrem ALP. Při použití samolepicích pásů PARAELAST FIX se většinou provádí nalepení asfaltových pásů, a zpravidla také jejich mechanické kotvení v oblastech detailů, u okraje střech apod.

Při návrhu mechanického kotvení asfaltových pásů je potřeba především zohlednit zatížení větrem a sklon střechy. U střech s větším sklonem než 20o je nutné příslušným způsobem mechanicky kotvit skladbu střešního pláště i proti posunu jednotlivých vrstev izolací.

2 možné skladby asfaltových pásů na dřevěném podkladu

Asfaltové pásy se používají jako střešní krytina u různých obytných budov i u různých přístřešků. U obytných budov se nejčastěji budují dvouplášťové provětrávané střechy. V současné době jsou moderní dřevostavby, kde ve stavebních konstrukcích často převažuje velký objem z tepelných izolací, zvláště u těch nízkoenergetických.
U takových budov se někdy realizují i jednoplášťové střechy s dřevěným záklopem a střešní krytinou z asfaltových pásů. Aby se na povrchu střechy po dešti netvořily kaluže vody je potřeba budovat střechy alespoň se spádem 3%.

1. Skladba asfaltových pásů na dřevěném podkladu se sklonem do 7o:

ELASTODEK 50 special dekor šedý nebo červený (natavený)
PARAELAST FIX G30 (nalepený)
ALP na dřevěném podkladu, záklopu z desek typu OSB

ELASTODEK 40 special dekor šedý nebo červený (natavený)
SKLODEK 40 special mineral (přikotvený v přesazích poocí podložek a vrutů, přesahy nataveny)
R20 (přikotvený pomocí hřebíků na lepenku)
Dřevěný podklad, záklop z prken nebo z OSB desek

 

 

2. Skladba asfaltových pásů na dřevěném podkladu od 3o:

ELASTODEK 50 special dekor šedý nebo červený (natavený)
K-BASE (přikotvený)
Dřevěný podklad, záklop z prken nebo z OSB desek

PARAELAST PV250 mono 50 special šedý nebo červený (přikotvený v přesazích pomocí podložek a vrutů, přesahy nataveny)
R20 (přikotvený)
Dřevěný podklad, záklop z prken nebo z OSB desek

 

V širokém sortimentu KVK Parabit je velké množství asfaltových pásů pro všechny typy střech s dřevěným podkladem. Hydroizolace z asfaltových pásů je možné vytvořit v mnoha různých variantách. 

 

 

Obrázek: Šikmá střecha s modifikovanými asfaltovými pásy KVK Parabit
Přehled jednotlivých asfaltových pásů

ELASTODEK 50 special dekor šedý nebo červený
Vrchní SBS modifikovaný asfaltový pás o tloušťce 5,2 mm, shora s ochranným posypem z drcené břidlice, s polyesterovou vložkou, s ohebností za nízkých teplot - 25 oC, hydroizolace se natavuje plamenem hořáku.

ELASTODEK 40 special dekor šedý, červený, hnědý, zelený nebo černý
Vrchní SBS modifikovaný asfaltový pás o tloušťce 4,2 mm, shora s ochranným posypem z drcené břidlice, s polyesterovou vložkou, s ohebností za nízkých teplot - 25 oC, hydroizolace se natavuje plamenem hořáku.

PARAELAST PV250 mono 50 special šedý nebo červený
Vrchní (jednovrstvý) SBS modifikovaný asfaltový pás o tloušťce 5,2 mm, shora s ochranným posypem z drcené břidlice, s podélnými přesahy o šířce 130 mm pro mechanické kotvení, s polyesterovou vložkou, s ohebností za nízkých teplot - 25 oC, hydroizolace zpravidla mechanicky kotví v přesazích, přesahy se natavují plamenem hořáku.

SKLODEK 40 special mineral
Spodní SBS modifikovaný asfaltový pás o tloušťce 4,0 mm, shora s jemným popískováním, s nosnou vložkou ze sklené tkaniny, s ohebností za nízkých teplot -25 oC.

PARAELAST FIX G30
Spodní samolepící modifikovaný asfaltový pás o tloušťce 3,0 mm, shora s jemným popískováním, s nosnou vložkou ze sklené tkaniny, s ohebností za nízkých teplot -20 oC,

K-BASE
Spodní, podkladní, separační asfaltový pás, který se pokládá s přesahy na dřevěné bednění pod mechanicky kotvené asfaltové pásy, nebo pod asfaltové šindele; oxidovaný asfaltový pás je složený z polyesterové vložky 120 g/m2 kašírované shora i zdola netkanou textilií z PP střiže.

R20
Oxidovaný asfaltový pás, o tloušťce 2 mm, s vložkou ze sklené rohože 60 g/mshora i zdola je jemný minerální posyp.