Střechy

Pěnový polystyren se často používá jako tepelná izolace ve skladbách střech, podlah i u fasád. Od roku 2015 se výrábí jako rozměrově stabilizovaný, a tak například EPS 100 je typ stabilizovaného polystyrenu o pevnosti v tlaku při 10-ti % stlačení, (dříve označovaný jako EPS 100S). Bloky pěnového polystyrenu se rozřezávají na jednotlivé desky požadovaných tlouštěk. Desky pěnového polystyrenu pro střechy a podlahy se nejčastěji vyrábí o rozměrech 1 m x 1 m. Desky pěnového polystyrenu pro fasády mají zpravidla rozměry 0,5 m x 1 m.

Pěnový polystyren Sika má sníženou hořlavost, a přitom neobsahuje látku HBCDD. Převažující množství pěnového polystyrenu se vyrábí v bílém provedení, ale v závodě v Pardubicích se také vyrábí šedý pěnový polystyren, který obsahuje grafit. Ten má lepší technické vlastnosti, nižší součinitel tepelné vodivosti než klasický bílý pěnový polystyren. Šedý pěnový polystyren je ovšem nutné co nejdříve po jeho montáži zakrýt dalšími vrstvami, u fasád obvykle omítkou.

Typy pěnového polystyrenu pro střechy a podlahy

Oblast použití jednotlivých typů pěnového polystyrenu ve skladbách střech a podlah naleznete spolu s informacemi o spádování plochých střech pomocí pěnového polystyrenu v prospektu.

  EPS 200 EPS 150 EPS 100 EPS 70
pevnost v tlaku při 10% stlačení [ kPa ] 200 150 100 70
součinitel tepelné vodivosti [ W/ m.K] 0,33 0,35 0,37 0,39

Typy pěnového polystyrenu pro fasády

  EPS 100F EPS 70F EPS 100 grey EPS 70 grey
pevnost v tlaku při 10% stlačení [ kPa ] 100 70 100 70
součinitel tepelné vodivosti [ W/ m.K] 0,37 0,39 0,31 0,32

Přehled výrobků pěnového polystyrenu naleznete v prospektu:

Výhody pěnového polystyrenu

  • má výborné tepelně izolační vlastnosti
  • minimální hmotnost díky objemové hmotnosti 18 až 25 kg/m3
  • nízká nasákavost
  • zdravotně nezávadný
  • může být v přímém kontaktu s asfaltovými pásy
  • při plošném zatížení má vysokou pevnost v tlaku i v tahu

 

Obrázek: Náhled nového obalu pěnového polystyrenu Sika.

Spádové desky pěnového polystyrenu

Spádové desky je možné vyrobit ze všech druhů pěnového polystyrenu v libovolném spádu po 0,5 %. 

Rozložení spádových desek EPS a jejich spotřeba vychází z kladečských plánů, které zpracovávají technici Sika CZ, s.r.o. na základě následujících podkladů:

  • rozměry střechy
  • umístění vpustí, komínů, světlíků
  • požadovaný spád střechy
  • typ pěnového polystyrenu

Více o pěnovém polystyrenu ve spádu u plochých střech se dozvite z článku zde.

Požadavky na tepelnou ochranu budov se stále zvyšují, a proto i skladby střech se ve stavební praxi v posledních letech realizují s výrazně vyššími tloušťkami tepelných izolací
Obrázek: Požadavky na tepelnou ochranu budov se stále zvyšují, a proto i skladby střech se ve stavební praxi v posledních letech realizují s výrazně vyššími tloušťkami tepelných izolací.
Obrázek: Referenční stavba zateplení ploché střechy se Sika EPS 150. Obytný soubor „Ranta“, Praha 5.

Pěnový polystyren EPS 150 vyrobený v závodě Sika v Pardubicích byl pomocí PU montážní pěny Sika Boom®-582 FoamFix namontovaný na plochých střechách v obytném souboru „Ranta“ v Praze 5.

Obrázek: Pěnový polystyren zabere jak ve skladu výrobního závodu, tak na stavbách poměrně velkou plochu, velký objem.

PENOROOF

Systém skladby střechy PENOROOF s požární odolností REI 30 se zpravidla realizuje na skladových nebo průmyslových halách na trapézovém plechu. Systém PENOROOF se skládá z protipožárních desek z minerální vaty a desek pěnového polystyrenu, které splňují požadavky na navrhování plochých střech s deklarovanou a zaručenou požární odolností.

Požární odolnost skladby střechy PENOROOF REI 30 DP1, v souladu s příslušnými protokoly požární odolnosti má stanovené podmínky montáže, které jsou uvedené v Technickém podkladu pro montáž střešního pláště PENOROOF.  

Skladby střech s požární odolností a s povlakovou krytinou do požárně nebezpečného prostoru doporučujeme konzultovat se stavebními techniky Sika CZ, s.r.o.

Mohlo by Vás také zajímat:

Video o polystyrenu