Sikaplan® TM-15

Hydroiziolační střešní fólie z polymeru, pro mechanicky kotvené střechy

Sikaplan® TM-15 (tloušťka 1,5 mm) je polyesterová, vyztužená, vícevrstvá, syntetická hydroizolační střešní fólie, na bázi špičkového pružného polyolefínu (FPO), obsahuje stabilizační složky odolávající UV záření a retardéry hoření, odpovídá požadavkům EN 13956. Sikaplan® TM-15 je horkým vzduchem svařitelná střešní fólie, použitelná ve všech klimatických podmínkách.

  • Odolná trvalému zatížení UV zářením
  • Odolná vůči trvalému zatížení větrem
  • Odolná běžným povětrnostním vlivům
  • Odolná vůči mikroorganismům
  • Kompatibilní se starými bitumeny
  • Svařitelná horkým vzduchem, bez nutnosti otevřeného ohně
  • Recyklovatelná