Sikaplan® Walkway-20

Pochozí ochranná PVC fólie pro systémy plochých střech

Sikaplan® Walkway-20 je ochranná fólie vyrobena z polyvinylchloridu (PVC) a obsahující UV stabilizátory a zpomalovače hoření.

  • Aplikovatelná na namáhané střechy
  • Snadná a bezpečná aplikace
  • Svařitelná horkým vzduchem
  • Recyklovatelná