Sikaplan® S-20

Polymerní PVC hydroizolační fólie pro mechanicky kotvené střechy

Sikaplan® S-20 (tloušťka 2,0 mm) je homogenní, vícevrstvá, syntetická střešní hydroizolační fólie na bázi polyvinylchloridu (PVC)  podle EN 13956.

  • Odolnost vůči trvalému vystavení UV záření.
  • Odolnost vůči trvalému vystavení větru.
  • Odolné proti nárazovému zatížení a krupobití.
  • Vysoká propustnost vodních par.
  • Odolnost vůči nejběžnějším vlivům prostředí.
  • Svařitelná horkým vzduchem.
  • Není potřeba zařízení pro svařování otevřeným plamenem.
  • Recyklovatelná