SKLODEK 40 SPECIAL

SKLODEK 40 SPECIAL DEKOR je modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny, na horním povrchu pokrytý hrubozrnným posypem a spalitelnou PP folií o šířce 9 cm, na spodním povrchu opatřen spalitelnou fólií.

  • Odolnost vůči UV záření
  • Vysoká pevnost
  • Elasticita
  • Neobsahuje nebezpečné látky
  • Výrobek splňuje požadavky normy ČSN 73 0605-1 (SVAP) SCHVÁLENÍ / STANDARDY