PARAELAST STAR 46 dekor

Modifikovaný asfaltový pás s kombinovanou polyesterovou nosnou vložkou, na horním povrchu pokrytý hrubozrnným posypem a spalitelnou PP folií o šířce 9 cm, na spodním povrchu opatřen spalitelnou fólií.

  • Odolnost vůči UV záření
  • Vysoká tažnost (50%)
  • Využití u střech s fotovoltaickými panely
  • Neobsahuje nebezpečné látky
  • Výrobek splňuje požadavky normy ČSN 73 0605-1 (SVAP)