ELASTODEK 40 SPECIAL DEKOR

Modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou nosnou vložkou, na horním povrchu pokrytý hrubozrnným posypem a spalitelnou PP folií o šířce 9 cm, na spodním povrchu opatřen spalitelnou fólií.

  • Odolnost vůči UV záření 
  • Vysoká tažnost (50%) 
  • Elasticita 
  • Neobsahuje nebezpečné látky
  • Výrobek splňuje požadavky normy ČSN 73 0605-1 (SVAP)