PARABIT G S40

Asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny, na horním povrchu pokrytý jemnozrnným posypem a na spodním opatřen spalitelnou fólií

  • Izolace proti radonu
  • Velká pevnost v tahu
  • Neobsahuje nebezpečné látky