SKLOBIT 40 mineral

Asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny, na horním povrchu pokrytý jemnozrnným posypem a na spodním opatřen spalitelnou fólií

  • Izolace proti radonu
  • Velká pevnost v tahu
  • Neobsahuje nebezpečné látky
  • Výrobek splňuje požadavky normy ČSN 73 0605-1 (SVAP)