Sikaflex®-953 L15

Rychle vytvrzující, montážní, 2-komponentní lepidlo / tmel na bázi STP

Sikaflex®-953 L15 je 2-komponentní, montážní lepidlo na bázi STP, který vytvrzuje chemickou reakcí dvou komponentů. Díky své dobré odolnosti proti povětrnostním vlivům a schopnosti vyplňovat spáry může být také použit pro venkovní těsnění spár. Je také velmi vhodný tam, kde je vyžadováno čerpání na velkou vzdálenost.  

  • Čerpatelnost na velkou vzdálenost
  • Pro většinu běžných podkladů je požadována minimální předúprava
  • Bez obsahu rozpouštědel a izokyanátů
  • Dobrá schopnost vyplnit spáry
  • Výborná odolnost proti povětrnostním vlivům a stárnutí