SikaFast®-555 L10

Rychle vytvrzující, 2-komponentní strukturální lepidlo

SikaFast®-555 L10 je rychle vytvrzující, strukturální, 2-komponentní lepidlo na bázi akrylátu. Díky pastovité konzistenci v nevytvrzeném stavu umožňuje snadné a přesné aplikace pro vertikální i horizontální polohy. Poskytuje velmi dobrou adhezi na různé podklady jako například kovy, plasty, sklo a dřevo. Tento produkt je k dispozici s různou dobou zpracovatelnosti, které je možno přizpůsobit konkrétním požadavkům aplikace.  

  • Nárust pevností v několika minutách po aplikaci
  • Adheze na široké spektrum substrátů bez nebo s minimální přípravou povrchu
  • Vysoká pevnost a odolnost proti nárazu
  • Bez rozpouštědel a kyselin
  • Nízký zápach oproti MMA