Vlhké zdivo je nepříjemným jevem a zná jej téměř každý majitel rodinného domu. Existuje několik možných řešení dodatečné izolace ve stávajícím objektu, obvykle jsou však spojeny s náročnou a drahou aplikací. Mezi snadné a účinné postupy patří injektáž vlhkého zdiva pomocí silanové emulze SikaMur-InjectoCream-100, kterou zvládne každý.

Tento materiál se vyznačuje velmi vysokým podílem aktivních částic a dokonalou schopností propenetrovat do spáry ve zdivu, kde vytvoří neprostupnou bariéru. Tím je umožněno zdivu nad rovinou aplikace dokonale vyschnout a navrátit pohodlí domova.

WTA certifikace

Směrnice WTA

WTA prosazuje kvalitu při sanacích a rekonstrukcích staveb. Známým pojmem ve světě sanací jsou SMĚRNICE WTA, které specifikují optimální materiály a technologie. Směrnice WTA jsou ve světě sanací uzávanými normami a pokrývají všechny obory.

SikaMur InjectoCream-100 splňuje směrnici pro sanační systémy dle WTA 4-4-04 Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti

PRAKTICKÉ BALENÍ

300 ml kartuše

Injektážní krém můžete nyní zakoupit i v praktickém balení
300 ml kartuše do běžné vytlačovací pistole.

 

více informací o dostupnosti kartušového balení v distribuční síti

Prodejní místa, stavebniny, hobbymarkety

Pracovní postup

Spotřebu SikaMur-InjectoCream-100 je možné dvěma způsoby:

 

UPOZORNĚNÍ: výpočet platí pro 600 ml balení, pro určení spotřeby v 300 ml balení je třeba výsledek vynásobit dvěma.

 

- dle šířky a délky zdiva z tabulky v letácích
- vzorec: 1,6 x hloubka vrtu [m] x délka stěny [m] = xy balení 600 ml
- příklad: 1,6 x 0,29 m x 6 m = 2,78 t.j. 3 balení

Příprava zdiva

Odstraňte spodní sokl nebo omítku a podhoz, aby bylo možné určit druh zdiva a ložnou spáru, kterou budete ošetřovat. Tloušťku ošetřované zdi změřte pomocí vrtáku nebo vhodným měřidlem.

Pokud byla omítka ve styku se solemi a nebo je poškozena vzlínající vlhkostí, musí být odstraněna v celém rozsahu poškození až do výšky dva- až třikrát větší, než je tloušťka zdiva.

Vrtání otvorů

Pro účinné ošetření vzlínající vlhkosti musí být hmota aplikována ve správném množství. Systém vyžaduje vrtání otvorů o průměru 12 mm, ve vodorovné linii, středy otvorů nesmí být více jak 120 mm od sebe. Pro ostatní tloušťky zdí platí, že hloubka otvoru musí být maximálně o 40 mm kratší jak tloušťka zdiva.
Ve všech případech vrtejte otvor vodorovně přímo do spáry ve zdivu. Každý otvor po vyvrtání důkladně vyčistěte stlačeným vzduchem.

Aplikace

Vsuňte aplikační nástavec pistole až na dno vyvrtaného otvoru. Stiskem aplikační páky a postupným vysunováním pistole směrem ven důkladně vyplňte otvor maximálně 1 cm pod okraj. Pravidelně otírejte z aplikační koncovky nečistoty a zbytky materiálu.

Ošetření zdiva po aplikaci
  • otvory vyvrtané do zdi v interiéru mohou zůstat neuzavřené. Venkovní otvory je nutné uzavřít vhodnou vhodnou maltou, např. Sika MiniPack - opravná malta
  • zdivo pod rovinnou aplikace ošetřete pomocí Sika vodonepropustné cementové stěrky SikaTop Seal-107
  • zdivo nad rovinnou aplikace ošetřete pomocí sanační omítky SikaMur

Video

Velice rychlá a snadná aplikace do otvorů vyvrtaných ve spáře zdiva kde penetruje do vlhké části, kde vytvoří vodoodpudivou bariéru a zabraňuje dalšímu šíření vlhkosti.

kde zakoupíte?

Prodejní místa, stavebniny, hobbymarkety