SikaMur® InjectoCream-100

Injektovatelný vodoodpudivý krém na bázi silanu k ošetření vzlínající vlhkosti

SikaMur® InjectoCream-100 představuje nový systém možnosti ošetření vzlínající vlhkosti. SikaMur® InjectoCream-100 je vodoodpudivý krém dodávaný v 600 ml balení nebo 300ml kartuši. Pomocí jednoduché pistole je aplikován do několika otvorů vyvrtaných do zdiva, kde penetruje do vlhké části zdi a vytvoří vodoodpudivou bariéru (Damp-Proof Course, DPC) a zabraňuje dalšímu šíření vlhkosti. Aplikace nevyžaduje žádnou speciální injektážní pumpu.
SikaMur® InjectoCream-100 splňuje požadavky WTA Guideline 4-4-04/D “Injection of masonry in order to avoid capillary moisture content”.

 • jednoduchá aplikace (minimální riziko vzniku chyby při zpracování a aplikaci, aplikace nevyžaduje velké zkušenosti)
 • 1-komponentní, ihned k použití
 • rychlá aplikace (není nutné dvakrát vrtat, není nutné čekat na to, až tekutina tlakem nebo gravitační silou propenetruje)
 
 • není potřeba předchozí vodonepropustná úprava v okolí injektážních otvorů (na rozdíl od tlakových systémů)
 • rychlá injektáž (bez čekání než se materiál napumpuje jako u injektáží pod tlakem nebo čekání na doplnění materiálu jako u injektáží s využitím gravitace)
 • stálé aplikační množství (usnadňuje výpočet potřebného množství materiálu)
 • není potřeba speciální drahá pumpa, čerpadlo
 • okolí aplikace je čisté, bez skvrn (žádná tekutina prosakující skrz zdivo, dutinky nebo kanálky, potrubí)
 • koncentrát složený z více než 80% aktivních přísad (do zdi se dostává menší množství neaktivního nosiče - v porovnání s méně koncentrovanými materiály dosahuje znatelně lepších výsledků)
 • bezpečný, na vodní bázi - neleptá, nehořlavý - neaplikuje se pod tlakem
 • minimální ztráty materiálu
 • minimum odpadu
 • bez rizika tvorby výkvětů (narozdíl od přípravků se silikonáty)