Sika® Level-01 Primer

PENETRACE NA MINERÁLNÍ PODKLADY

Sika® Level-01 Primer je 1-komponentní, vodou ředitelná akrylátová disperze, vhodná jako penetrace podkladů před nanášením cementových, vápenocementových, sádrových výrobků a dalších minerálních podkladů.

  • Proniká hluboko do struktury podkladu
  • Zabraňuje ztrátě vody do podkladu a tvoření bublin v náseldné vrstvě
  • Zlepšuje soudržnost mezi podkladem a následnou vrstvou
  • Vynikající přilnavost při různých aplikačních teplotách
  • Rychlé vyschnutí a rychlá tvorba filmu
  • Může být použit v různých poměrech naředění v závislosti na typu a porozitě povrchu
  • Jednoduchá aplikace