SikaScreed®-100

Cementový potěr 40 MPa rychle tvrdnoucí

SikaScreed®-100 je předmíchaná cementová směs na bázi vysokopevnostních hydraulických pojiv, křemičitých písků a speciálních přísad pro zhotovení vnitřních i vnějších vysokopevnostních potěrů s nízkou zbytkovou vlhkostí a nízkým smrštěním. Splňuje požadavky ČSN EN 13813:2003 na potěrové materiály a podlahové potěry: CT–C40–F6.

  • Připraven pro okamžité použití (smíchání pouze s vodou)
  • Zamezuje veškeré chyby způsobené použitím nevhodných pojiv a kameniva nebo jejich nevhodným dávkováním
  • Velmi nízké smrštění
  • Snadné zahlazení povrchu 
  • Vysoké pevnosti již druhý den po aplikaci 
  • Pochozí již po 12 hod. 
  • Možnost rychlé aplikace další vrstvy 
  • Pro vrstvy tloušťky 10–60 mm