ELASTODEK 40 MEDIUM

Modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou nosnou vložkou, na horním povrchu pokrytý hrubozrnným posypem a spalitelnou PP folií o šířce 9 cm, na spodním povrchu opatřen spalitelnou fólií.

  • Odolnost vůči UV záření
  • Vysoká tažnost (50%)
  • Elasticita 
  • Neobsahuje nebezpečné látky