12/05/2020
Obklady a dlažby Balkony terasy SikaBond® Jak na to?

Balkony a terasy jsou velmi citlivou částí domu, neboť jsou otevřené a denně vystavené působení různých vlivů počasí.

Hydroizolace balkonů a teras s keramickou dlažbou

Konstrukce balkonu je ovlivněna působením mrazu, slunce, deště, velkého kolísání teplot, agresivním prostředím, čisticími prostředky a rozmrazovacími solemi. K poškození konstrukce může dojít také z důvodu použití nekvalitních materiálů, špatného návrhu nebo provedení.

 • Výkvěty se tvoří z důvodu prostupu vody trhlinami v konstrukci. Voda na povrchu zanechává nevzhledné bílé mapy.
 • Vlivem mrazu voda v trhlinách zmrzne, zvětší svůj objem, což vede ke vzniku dalších trhlin, které dále pronikají do konstrukce.
 • Netěsnost povrchu vede k pronikání vody do betonového panelu, ocelová výztuž je vystavena nebezpečí koroze, časem beton praská a drolí se.
 • Kritická místa jsou na styku dvou různých materiálů, např. cementový potěr a kovové nebo plastové prvky. Může zde docházet k trhlinám a průsaku vody, příčinou rozdílné tepelné roztažnosti obou materiálů.
   

Pronikání vody do konstrukce s sebou tedy přináší velké riziko. Proto je nutné zaměřit se na kvalitní izolaci proti vodě, která dokáže ochránit nejen pochozí část, ale i ostatní detaily (přechod vodorovné a svislé plochy, prostupy nosného prvku zábradlí nebo izolace vstupních dveří).

terasa

Pochozí vrstvy balkonů a teras

Luxusním a komfortním řešením může být dřevěný povrch, který je náročnější na údržbu, ekonomickou variantou je pochozí hydroizolační nátěr, který nemá spáry a skvěle překlenuje trhliny.

Jedním z nejpoužívanějších finálních povrchů balkonů a teras je keramická dlažba. Je mechanicky odolná, snadno se udržuje, může být s protiskluznou úpravou. Velmi oblíbená je zejména díky široké škále dekorů.

Společnost Sika CZ má systémová řešení pro všechny tyto povrchy.
 

Jak zajistit vodonepropustnost konstrukce s keramickou dlažbou?

Ideální volbou je produkt Sika Bond®T-8. Jedná se o jednosložkové pružné hydroizolační lepidlo, které je navrženo pro hydroizolační lepení dlažby na balkonech, lodžiích, terasách a dalších prostorech vystavených účinkům vody.
 

Výhody:
 • Hydroizolace a lepidlo v jednom
 • Použití na novostavby i na rekonstrukce
 • Odolný vodě a mrazu
 • Pružný, tlumí kročejový hluk
 • Vhodný na savé i nesavé podklady
 • Pro lepení přímo na původní keramickou dlažbu
   
sikabond-t-8

Novostavby

V případě novostavby se aplikuje první vrstva SikaBond® T-8 rovným hladítkem přímo na kvalitní podklad včetně fabionů bez nutnosti penetrace. Jakmile je vrstva pochůzná (v závislosti na klimatických podmínkách), nanese se zubovou stěrkou druhá vrstva, která slouží pro nalepení dlažby. Tato je pochozí po 12-24 hod. a plně vytvrzená za 1-2 dny (v závislosti na klimatických podmínkách a tloušťce vrstvy).

Rekonstrukce

Při použití produktu SikaBond® T-8 na rekonstruovaných plochách, je nutno připravit podklad (vyspravit výtluky, spáry, odmaštění a očištění) a zkontrolovat přídržnost. Poté se povrch opatří penetrací Sikafloor®-150. Následně se aplikuje první vrstva SikaBond® T-8 rovným hladítkem přímo na kvalitní podklad včetně fabionů.

Zubovým hladítkem se nanese druhá hydroizolační a lepicí vrstva produktu SikaBond® T-8 a nalepí se keramická dlažba.  Spáry se následně vyplní spárovací hmotou (např. SCHÖNOX SF DESIGN) a detaily se utěsní trvale pružným tmelem Sikaflex®-11 FC Purform.

Postup přípravy podkladu se volí dle jeho aktuálního stavu, např. přebroušením. V případě aplikace na glazovaný povrch je nutné povrch nejdříve odmastit a očistit produktem Sika® Aktivátor-205.