12/05/2020
Obklady a dlažby Balkony terasy SikaBond® Jak na to?

Balkony a terasy jsou velmi citlivou částí domu, neboť jsou otevřené a denně vystavené působení různých vlivů počasí.

Hydroizolace balkonů a teras s keramickou dlažbou

Konstrukce balkonu je ovlivněna působením mrazu, slunce, deště, velkého kolísání teplot, agresivním prostředím, čisticími prostředky a rozmrazovacími solemi. K poškození konstrukce může dojít také z důvodu použití nekvalitních materiálů, špatného návrhu nebo provedení.

 • Výkvěty se tvoří z důvodu prostupu vody trhlinami v konstrukci. Voda na povrchu zanechává nevzhledné bílé mapy.
 • Vlivem mrazu voda v trhlinách zmrzne, zvětší svůj objem, což vede ke vzniku dalších trhlin, které dále pronikají do konstrukce.
 • Netěsnost povrchu vede k pronikání vody do betonového panelu, ocelová výztuž je vystavena nebezpečí koroze, časem beton praská a drolí se.
 • Kritická místa jsou na styku dvou různých materiálů, např. cementový potěr a kovové nebo plastové prvky. Může zde docházet k trhlinám a průsaku vody, příčinou rozdílné tepelné roztažnosti obou materiálů.
   

Pronikání vody do konstrukce s sebou tedy přináší velké riziko. Proto je nutné zaměřit se na kvalitní izolaci proti vodě, která dokáže ochránit nejen pochozí část, ale i ostatní detaily (přechod vodorovné a svislé plochy, prostupy nosného prvku zábradlí nebo izolace vstupních dveří).

terasa

Pochozí vrstvy balkonů a teras

Luxusním a komfortním řešením může být dřevěný povrch, který je náročnější na údržbu, ekonomickou variantou je pochozí hydroizolační nátěr, který nemá spáry a skvěle překlenuje trhliny.

Jedním z nejpoužívanějších finálních povrchů balkonů a teras je keramická dlažba. Je mechanicky odolná, snadno se udržuje, může být s protiskluznou úpravou. Velmi oblíbená je zejména díky široké škále dekorů.

Společnost Sika CZ má systémová řešení pro všechny tyto povrchy.
 

Jak zajistit vodonepropustnost konstrukce s keramickou dlažbou?

Ideální volbou je produkt Sika Bond®T-8. Jedná se o jednosložkové pružné hydroizolační lepidlo, které je navrženo pro hydroizolační lepení dlažby na balkonech, lodžiích, terasách a dalších prostorech vystavených účinkům vody.
 

Výhody:
 • Hydroizolace a lepidlo v jednom
 • Použití na novostavby i na rekonstrukce
 • Odolný vodě a mrazu
 • Pružný, tlumí kročejový hluk
 • Vhodný na savé i nesavé podklady
 • Pro lepení přímo na původní keramickou dlažbu
   
sikabond-t-8

Novostavby

Rekonstrukce

Při použití produktu SikaBond® T-8 na rekonstruovaných plochách, je nutno připravit podklad (vyspravit výtluky, spáry, odmaštění a očištění) a zkontrolovat přídržnost. Poté se povrch opatří penetrací Sikafloor®-150. Následně se aplikuje první vrstva SikaBond® T-8 rovným hladítkem přímo na kvalitní podklad včetně fabionů.

Zubovým hladítkem se nanese druhá hydroizolační a lepicí vrstva produktu SikaBond® T-8 a nalepí se keramická dlažba.  Spáry se následně vyplní spárovací hmotou (např. SCHÖNOX UF PREMIUM) a detaily se utěsní trvale pružným tmelem Sikaflex®-11 FC+.

Postup přípravy podkladu se volí dle jeho aktuálního stavu, např. přebroušením. V případě aplikace na glazovaný povrch je nutné povrch nejdříve odmastit a očistit produktem Sika® Aktivátor-205.