SikaFix®-501

Dvousložková, rychle tuhnoucí, pěnová injektážní pryskyřice na bázi silikátu pro stabilizaci stěn a vyplňování děr v tunelech a dolech.

SikaFix®-501 je rychlá pěnivá pryskyřice na bázi silikátu s krátkými reakčními dobami.

  • Vysoký faktor expanze, až 35-násobné zvětšení objemu
  • Vytváří pěnu i v kontaktu s vodou
  • Velmi rychlé vytvrzení
  • Pěna s jemnou buněčnou strukturou
  • Jednoduchá aplikace díky míchacímu poměru 1:1 (objemové jednotky)
  • Vytvrzená pěna může být téměř okamžitě řezána
  • Schopnost hluboké penetrace
  • Nízká počáteční viskozita
  • Bez obsahu CFC a halogenů
  • Bez rozpouštědel