Plastové díly se nacházejí na vozidlech, jako jsou např.

  • Stavební stroje.
  • Speciální vozidla (hraniční kontrola, policie).
  • Lehká stavební vozidla.
  • Závodní automobily.

Typickými materiály jsou PMMA (polymetylmetakrylát) a PC (polykarbonát). Ve výrobním procesu je mnoho polykarbonátových desek opatřeno povrchovou úpravou odolnou proti poškrábání. Na rozdíl od standardního plaveného skla mají plastové díly mnohem vyšší koeficient tepelné roztažnosti, což má za následek větší pohyb (roztažení a smrštění okna).

Plastové díly navíc nemají keramickou povrchovou úpravu jako čelní skla, která zajišťuje ochranu linie lepení proti UV záření. Z těchto důvodů je třeba při lepení plastových dílů dodržovat následující postupy.

Trvalé zasklení

Předběžná úprava PC nebo PMMA; V případě neznámého povlaku je třeba povrch před lepením otestovat (kontaktujte společnost Sika); v opačném případě použijte následující postup:

Krok 1
Obruste oblast lepení brusným padem siavlies speed. Odstraňte povlak odolný proti poškrábání.
Krok 2

Odstraňte prach

Poznámka: Používejte pouze stlačený vzduch bez obsahu oleje nebo otřete přípravkem Sika®Cleaner G+P a osušte čistou papírovou utěrkou.

Očistěte povrch od prachu.
Krok 3
Naneste Sika® Primer-207. Nechte odvětrat 10 minut. Povrch očistěte a opatřete základním nátěrem.
Krok 4

Aplikujte přípravek Sikaflex®-223. Tloušťka vrstvy podle níže uvedené tabulky.

Pokud je vyžadováno rychlé vytvrzení, lze použít Sikaflex®-223 PowerCure.

Lepení.

 

Pro lepení plastových dílů je nutné použít Sika® Primer-207. Lepení bez černého primeru není možné.

 

Lepení

Vzhledem k vysoké tepelné roztažnosti je třeba použít lepidlo/tmel s nízkým modulem. Lepidlo se přizpůsobí pohybům a díl se může rozpínat, aniž by to způsobilo příliš velké napětí. Standardní lepidlo na čelní sklo je obvykle příliš tuhé a z dlouhodobého hlediska by mohlo vést k odtržení. Vytvrzování by mělo probíhat v kontrolovaném prostředí, protože například změna teploty venku v zimě by již mohla zmenšit velikost dílu a zvýšit riziko odlepení v teplých podmínkách.

Měla by být nanesena malá a vysoká trojúhelníková kulička a zajištěna tloušťka minimálně 5 mm ve stlačené fázi. Pokud je kulička příliš stlačená, ztrácí své elastické chování a nekompenzuje tepelnou roztažnost.
Pro elastické lepené díly se doporučuje následující uretan:

  • Sikaflex®-223
  • Sikaflex®-223 PowerCure (pro zrychlené vytvrzování)

Okolní podmínky a bezpečná doba odjezdu

Plastové díly mají velmi vysoký koeficient tepelné roztažnosti, což znamená, že při každé změně teploty se změní velikost plastového dílu. Proto musí být instalace a vytvrzování prováděny ve výrobních prostorách při teplotě 15 - 25 °C.

Poznámky

Jakýkoli tvrdý povlak proti poškrábání lze obtížně odstranit. Odstranění povlaku poškozuje původní vzhled a ochranu plastu. Aplikace základního nátěru a lepidel (rozpouštědla, změkčovadla) a namáhání (vnitřní/vnější) by mohly vést k ESC (Environmental Stress Cracking), jak je známo u jiných nechráněných plastových dílů.

Použití lepidla s nízkým modulem se může odchýlit od konstrukce vozu (pokud je navrženo pro minerální sklo a má jeden modul), musí být komunikováno a provedeno v souladu s pokyny OE. Je třeba vzít v úvahu, že konstrukce karoserie vozu je vypočtena na základě jejího standardního návrhu. Pokud jsou minerální skla nahrazena organickými díly, nelze již zaručit tuhost karoserie. (Např. policejní vůz nebo podobné aplikace). Například jízdní komfort nebo chování při nárazu (převrácení) se mohou lišit a jsou odpovědností montéra.

Sikaflex®-223 se doporučuje pro trvanlivé lepení plastových čelních skel. Toto lepidlo má nízký modul pružnosti (je měkké) a zvládá tepelnou roztažnost čelního skla, aniž by došlo k jeho mechanickému přetížení. Vzhledem k tomu, že PMMA je obzvláště citlivý na trhliny způsobené pnutím, měla by čelní skla zůstat během procesu lepení rovná. V případě lepení PC nebo PMMA větších rozměrů, než jsou specifikovány, kontaktujte před zahájením prací společnost Sika.

Změny teploty během vytvrzování mohou způsobit napětí a zvýšit riziko odlepení.
Kryty motorů (Porsche, Ferrari atd.) jsou velmi citlivé aplikace, protože vysoké teploty způsobují velké změny rozměrů.

Ochrana proti UV záření

V závislosti na typu organického skla je poskytována ochrana proti UV záření, ale ne ve všech případech. Pro zajištění trvanlivého spoje musí být průhledná čelní skla povrchově chráněna proti UV záření. V případech, kdy není ochrana poskytnuta, lze použít pásku nebo lišty Sika® UV Shielding. Základní nátěr Sika Primer (a většina základních nátěrů na sklo od jiných výrobců) jsou organické materiály a UV záření je během velmi krátké doby zničí, a proto neposkytují žádnou trvalou ochranu.
Jakýkoli tvrdý nátěr proti poškrábání lze obtížně odstranit. Odstranění nátěru poškozuje původní konstrukci a ochranu plastu. Aplikace základního nátěru a lepidel (rozpouštědla, změkčovadla) a namáhání (vnitřní/vnější) by mohly vést k ESC (Environmental Stress Cracking), jak je známo z jiných nechráněných plastových dílů.

Možná řešení jsou:

  • Vhodná barva tisku
  • Ochranná kovová nebo neprůhledná plastová lišta
  • Sika® UV Shielding Tape

Bez této ochrany se Sika® Primer-207 nakonec od plastového čelního skla oddělí. Přesná doba do selhání závisí do značné míry na počasí, kvalitě syntetického materiálu a celkovém zatížení.

Alternativy

Podklad Proces
Staré PU

Odřízněte starý polyuretan

Sika® Cleaner G+P

Volitelně Sika®Aktivator-309 P

Nátěr

Sika® Cleaner G+P

Sika® Primer-207 nebo Sika® Aktivator-309 P

Čerstvý nátěr

Brusný pad

Sika® Cleaner G+P

Sika® Primer-207 nebo Sika® Aktivator-309 P

FRP

Brusný pad

Sika® Cleaner G+P

Sika® Primer-207

Ošetření proti korozi Sika® Primer-207