2021
Praha

Stavba kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově byla dokončena na jaře roku 2021. Oblast Barrandova má nyní jeden z nejmodernějších kostelů v Česku. Jedná se o víceúčelovou budovu, ve které se vedle kostela nachází prostory pro komunitní centrum, a také kavárna, která otevřela provoz v červnu 2021. Prostor kostela se může stát centrem duchovního i společenského života.

Pravoúhlý půdorys budovy ve tvaru kříže představuje řád a jistotu. Fasáda i interiér kostela jsou provedeny v bílé barvě, a to u návštěvníků navozuje čistotu.
Objekt o zastavěné ploše 750 m2 je rozdělený na tři podlaží a věž. V suterénu kostela se nachází administrativní, sociální a technologické zázemí a velký univerzální sál.
Kostel Krista Spasitele postavila firma Metrostav a.s., divize 9, podle návrhu architektů Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause. Nová budova kostela v Praze na Barrandově byla oceněna prestižním titulem Stavba roku 2021.
Architektonická kompozice je založena na hlavním objemu stavby, který vznikl vytažením půdorysu kříže do výšky. Je zjemněný apsidovitým zakončením hlavní lodi a prstencem střešního prosvětlení.
Moderní budova kostela byla postavena v sídlišti blízko panelových domů ovšem v blízkosti přírody. V těsné blízkosti kostela se nachází zelená plocha se vzrostlými stromy. Stavba je výjimečná velkým množstvím moderních technických zařízení, liturgických prvků výzdoby a vybavením interiéru. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Obrázek: Pohled na věž a vstup do kostela.
Obrázek: Model kostela, součást projektové dokumentace stavby.

Střechy kostela jsou ploché se zateplením a s hlavní dvouvrstvou hydroizolací z modifikovaných asfaltových pásů. Kostel má nad kavárnou a nad sakristií také plochou střechu s vegetačním souvrstvím. Hlavní plochá střecha je zakrytá vrstvou kameniva. Střešní plášť zvonice a věže nemá zateplení. 

Na sakrální stavbu má budova také nadstandardní zateplení obvodového pláště a hlavní prostor kostela má podlahové vytápění. Celá stavba kostela je řešena s moderními energeticky úspornými technologiemi. Budova je vytápěna tepelným čerpadlem systémem voda-voda ze sedmi vrtů přibližně 100 metrů hlubokých, prostory komunitního centra s kavárnou jsou větrány rekuperačními jednotkami. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Obrázek: Pohled na kostel dole s kavárnou.

Řešení Sika

Na plochých střechách kostela byly jako povlakové hydroizolace použity SBS modifikované asfaltové pásy:

  • GARDENTOP E-KV-5S-wf, modifikovaný asfaltový pás proti prorůstání kořenů, tloušťky 5,2 mm, s ohebností za nízkých teplot - 25oC.
  • PARAELAST FIX G30, samolepicí modifikovaný asfaltový pás
  • PARAELAST AL+V S40, parozábrana, modifikovaný asfaltový pás
  • PARAELAST STAR, modifikovaný asfaltový pás s bílým posypem byl použitý v oblastech detailů po obvodě horní hlavní střechy kostela.
     

Vrchní hydroizolační vrstva má v převažující ploše posyp z přírodní šedé břidlice, detaily okraje hlavní ploché střechy mají finální vrstvu z modifikovaných asfaltových pásů s bílým posypem. Vodotěsné a tepelné izolace ve skladbách střech byly mechanicky kotveny, a následně také přitíženy vrstvou kameniva nebo vegetačním souvrstvím. Vrchní hydroizolační vrstva z modifikovaných asfaltových pásů proti prorůstání kořínků rostlin byla natavena na spodní hydroizolační vrstvu ze samolepicích pásů.

Obrázek: Pohled na střešní plášť s vrchní vrstvou z modifikovaných asfaltových pásů proti prorůstání kořínků rostlin, ve fázi před prováděním vegetačního souvrství.

Hlavní plochá střecha kostela byla vybudovaná v kombinované skladbě:

Popis vrstvy Tloušťka, mm
Kačírek frakce 16 – 32 mm  50 až 100 na okraji střechy včetně betonové dlažby 

Geotextilie 300 g/m2

3

Extrudovaný polystyren

50

SBS modifikovaný asfaltový pás proti prorůstání kořenů GARDENTOP E-KV-5S-wf

5,2

SBS modifikovaný asfaltový pás samolepicí PARAELAST FIX G30

3,0

Desky tepelné izolace PIR

60

Desky EPS 100

60

Spádová vrstva Liapor frakce 1 – 4 mm

2 – 22

Spádová vrstva - desky EPS 100  odstupňovaně po 20 mm

0 – 100

SBS modifikovaný asfaltový pás PARAELAST AL+V S40

4,0

Asfaltový penetrační nátěr  ALP

-

Železobetonová stropní deska

450