03/02/2021
Obklady a dlažby Jak na to? Hydroizolace Těsnění spár Koupelna Obklady a dlažba

Náš technický poradce Jan Beseda se technologií instalace obkladů a dlažby zabývá už přes 20 let. Je to člověk pokrokový, studuje veškeré novinky, testuje nové produkty a navrhuje vhodná řešení i pro problematické situace na stavbách. Vše, co by měl dobrý obkladač i pečlivě připravený investor vědět, sepsal do tohoto článku.

1. PŘÍPRAVA PODKLADU

"Zdárné provedení obkladů a dlažeb vychází již z přípravy podkladu."
U nových realizací je důležité hlavně zjistit:
 • rovinnost pokladu
 • zbytkovou vlhkost
 • zatížení následného provozu z hlediska vlhkostního, chemického nebo mechanického
 • klimatické podmínky a prostorové uspořádání obkládaných ploch ve vnějším prostředí
U rekonstrukcí je navíc nutné:
 • posoudit druh a únosnost podkladu
 • znát vhodné sanační materiály pro opravení starých podkladů
 • zvolit penetraci nebo kontaktní můstek odpovídající druhu podkladu
Příprava by měla zahrnovat:
 • rozměření ploch s ohledem na formát obkladového materiálu
 • vytvoření ideálně rovných ploch a rohů, resp. koutů 
 • samozřejmě zohlednit požadavky investora, detaily v zadání (např. formát a odstín obkladového materiálu, šířka a odstín spárovací hmoty nebo rozvržení dilatace)

2. HYDROIZOLACE

"Po dokončení přípravných prací přichází na řadu montáž obkladových prvků, před níž je nutné vyřešit ve vlhkostně zatížených prostorech (koupelny, balkóny, lodžie, terasy nebo bazény, popř. různé průmyslové provozy) další velice důležitý prvek. A tím je hydroizolační vrstva pod obkladem."
Navrhování izolací

v koupelnách se odvíjí od typu zařizovacích předmětů (vany, sprchy, WC, bidety, …) a s tím spojených ostřikových zón.  Určení plochy, kde je nutné izolaci proti vodě aplikovat, by měl provést již projektant (nenechávejte tuto důležitou fázi až na obkladače).

Druhy izolací
 • disperzní
 • cementové
 • polyuretanové
 • epoxidové 
ETAG 022

Izolace proti vodě v obkladovém systému se dnes řídí nařízením ETAG 022, které požaduje životnost celého systému min. 20 let. Proto je nutné vybírat na trhu pouze takové materiály, které toto nařízení splňují. 

3. LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB

"Víte, kdy postačí standardní lepidlo a ve kterých případech je nutné sáhnout po specialitě?"
Standardní lepidla třídy C1 T:

Pro lepení obkladů na běžných podkladech ve vnitřním prostředí postačí standardní lepidlo třídy C1 T. 

Vylepšená lepidla třídy C2

Pokud se budou zvyšovat nároky v podobě druhu podkladu, formátu obkladového materiálu, teplotního zatížení ve vnějším prostoru, stability podkladu (suchá výstavba, dřevostavby), popř. druhu obkladového materiálu (slinutá a jemně slinutá keramika, umělý nebo přírodní kámen, skleněná mozaika), pak standardní lepidlo nepostačí. Pro takové případy doporučujeme poradit se s odborníkem, jenž dokáže doporučit odpovídající lepidlo třídy C2 (C2 T, C2 TE, C2 FTE, C2 TE S1, C2 TE S2).

Další speciality:
 • Pro přírodní kámen je vhodné lepidlo s obsahem trasu.
 • Pro velké formáty použijte lepidlo třídy C2 TE S1, vylehčené z důvodu snížení spotřeby a manipulace s velkoformátovými deskami
 • Pro skleněnou mozaiku je potřeba lepidlo bílé (tmavé lepidlo by změnilo odstín mozaiky).
 • V sortimentu nejsou pouze lepidla cementová - pod značkou SCHÖNOX nabízíme také lepidla na bázi PU nebo epoxidu.

 

Evropská norma pro cementová prášková lepidla podle EN 12004:
F - rychle tvrdnoucí; T - se sníženým skluzem; E - s prodlouženou dobou zavadnutí; S1 - deformovatelné lepidlo s příčnou deformací ≥ 2,5 mm ; S2 - vysoce deformovatelné lepidlo s příčnou deformací ≥ 5 mm; C - cementové lepidlo; R - lepidlo na bázi reakčních pryskyřic

Jak na to?

Před lepením je nutné přesně rozměřit místnost, naplánovat spáry a symetrii obkladů vzhledem k zařizovacím předmětům.  Spára by měla probíhat všemi stěnami naprosto přesně ve stejné výšce. Proto se pro založení první řady obkladů na stěny nakreslí horizontální linie nebo promítne laserový paprsek. Zubovou stěrkou naneste naneste lepidlo na podklad a přitlačte obklad do lepidla, mírným posunem zajistěte dokonalé smáčení celého povrchu obkladu. Lepení ve vnějším prostředí, v bazénech nebo u velkých formátů provádějte vždy metodou Floating-Buttering, tedy nanesením lepidla na podklad i lepený prvek.

4. SPÁROVÁNÍ

"Velmi důležitá je také kapitola výběru formátu obkladu a s tím související šířky spáry, zejména ve vnějším prostředí. "
Jak zvolit formát obkladu?

Dnes existují formáty 300 x 100 cm (ale i větší). Pokud doporučujeme na balkóny a terasy max. formát 30 x 30 cm se spárou 0,6 - 1 cm, pak u formátu 300 cm by spáry musely být široké 6 - 10 cm. Je to vůbec reálné? Rozumné řešení je zůstat u formátu do 30 x 30 cm.

Výběr spárovací hmoty
 • opět vychází z výše uvedených kritérií (druh obkladového materiálu, vnější, vnitřní prostředí, zatížení vodou, chemické a mechanické zatížení)
 • roli hraje také šířka spáry, voděodolnost, vodoodpudivost, otěruvzdornost.

Podle normy EN 13888 hovoříme o třídách CG 1, CG 2, CG 2 WA (cementové), ale také reakční hmoty, jako epoxidové (třída RG 2). 

Před spárováním
 • se musíme ujistit, že pod obkladem již není zvýšená zbytková vlhkost. Při jejím následném vysychání hrozí nerovnoměrné zrání spárovací hmoty a s tím související barevné odlišnosti.
 •  je nutné dodržet maximální čistotu (odstranit veškeré nečistoty ze spárované plochy), nedovolit jiným řemeslům nebo investorovi, aby znečistil čerstvě hotovou plochu
Při spárování

je důležité zaměřit se na estetiku výsledného díla, tzn. vytvořit spáry tak, aby nebyly příliš plné, ale ani příliš vymyté, aby se ve spáře neobjevovaly bublinky nebo jiné defekty.

Velké chyby při spárování se řemeslník dopouští tím, že do spárovací hmoty během mísení přidá nadměrné množství vody. Spáry nelze dostatečně rychle dokončit, hmota se vymývá ze spáry, často se spára propadne a po vyschnutí jsou ve hmotě patrné trhlinky, které investor neakceptuje.

5. TMELENÍ

SikaCeram®-850, the new epoxy tile grout - easy application for an outstanding decorative result
"Posledním krokem je vyplnění dilatačních spár (v ploše, ve styku stěna x podlaha nebo stěna x stěna). "
Druhy tmelů

Tady máme možnost výběru z několika materiálů. Každý je něčím specifický a je vhodný pro různá použití:

 • acetátový silikon (nejčastěji používaný v interiérech, octový zápach a obsah silikonového oleje - nelze použít na přírodní a umělý kámen a okolo zrcadel)
 • alkoxy silikon (univerzální použití)
 • PU tmel (pro styk s kamenem nebo zrcadlem a do vnějšího prostředí)
 • SMP tmel (pro náročnější aplikace, např. do bazénu)
Proč provazec?

Pod trvale pružné tmely doporučujeme použít výplňový nebo vymezovací provazec, a to z důvodu technického (na PE provazec nepřilne tmel, životnost se prodlouží), ale i ekonomického (provazec ušetří nadbytečné množství dražšího tmelu).

Aplikace

Pro aplikaci trvale pružných tmelů doporučujeme použít penetrační nátěr pro zvýšení adheze (souvisí s prodloužením životnosti) a prostředek pro vyhlazení hotové spáry. 

Nedoporučujeme vyhlazovat pomocí saponátů, mohou narušit strukturu tmelu a snížit jeho životnost.

A ještě dobrá rada na konec:

"Není důležité položit hodně metrů za málo peněz a nekvalitně, naopak, dobře provedenou práci investor jistě ocení."

Jan Beseda

Aplikační technik

Tip pro Vás

Společnost Sika vyvinula speciální řešení pro různé typy instalací obkladů a dlažeb.

Připravili jsme pro Vás systémy vzájemně kompatibilních produktů, které zaručí kvalitní a trvanlivý výsledek. Vše od jednoho dodavatele, vyrobeno v České republice.  Doporučujeme vám tyto materiálové skladby: