SikaFuko® Swell-1

INJEKTÁŽNÍ HADICE PRO NÁSLEDNOU INJEKTÁŽ S HYDROFILNÍMI BOBTNAVÝMI PÁSY PRO UTĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR

SikaFuko® Swell-1 injektážní hadice pro následnou injektáž s hydrofilními bobtnavými proužky pro utěsnění různých konstrukčních spár ve vodotěsných betonových konstrukcích. Spoj je utěsněn ve 2 fázích. Fáze 1: Bobtnání vodou nebo slanou vodou. Fáze 2: Injektáží a pozdější následnou injektáží pomocí vhodných injektážních materiálů Sika®, jako jsou akrylátové a mikrojemné cementové suspenze.

  • 2 fázové utěsnění spár bobtnáním a injektáží
  • Mnohonásobně opakovaná injektáž injektážními akrylátovými pryskyřicemi Sika nebo mikrojemnými cementovými suspenzemi
  • Vhodné pro mnoho různých stavebních konstrukcí
  • Snadná a bezpečná instalace
  • Ideální záloha v kombinaci se spárovými těsnícími pásy