SikaSwell® S-2

Polyuretanový bobtnající těsnicí tmel

1komponentní bobtnající polyuretanový tmel, který bobtná při kontaktu s vodou a utěsní všechny pracovní spáry a porušení v betonu.

  • Snadná aplikace
  • Dobrá adheze na různé podklady
  • Vylepšený nárůst objemu, kdy nedochází k destrukci čerstvého betonu během tvrdnutí
  • Vysoce ekonomický
  • Bobtná při kontaktu s vodou
  • Trvalá odolnost proti vodě
  • Snadno přizpůsobitelný pro utěsnění nejrůznějších detailů