Sika® Igasol®-101

Ochranný nátěr na bázi polymerem modifikované bitumenové emulze

Sika® Igasol®-101 je 1-komponentní, je polymerem modifikované bitumenové emulze, bez rozpouštědel

  • ihned připraven k použití
  • aplikace štětcem, válečkem nebo stříkáním Airless
  • nestéká na vertikálních plochách
  • zůstává elastický i při nízkých teplotách
  • bez rozpouštědel
  • nehořlavý
  • aplikovatelný na suché nebo lehce vlhké povrchy