Sika BlackSeal®-301

Stěrková těsnicí a lepicí hmota na bázi modifikovaných bitumenů, obsahující rozpouštědla a výztužná vlákna. Je vhodný pro opravy a vyrovnání bitumenových hydroizolací. Odolný povětrnostním vlivům a UV záření. Nestéká, překlenuje trhliny a zůstavá elastický při nízkých teplotách. Neobsahuje azbest.

  • velmi pružný
  • překlenuje trhliny
  • odolává dešti: jakmile se vytvoří povrchová kůže
  • cca po 2 hod. (při +20 °C)
  • odolává neoxidujícím kyselinám a UV záření
  • dobře drží na betonu, maltách, bitumenu, kovech a střešních lepenkách