Sika Ergodur®-500 Pro

Penetrace podle ZTV-ING betonových mostovek dopravních a inženýrských staveb

Sika® Ergodur 500 Pro je 2-komponentní epoxidová pryskyřice, neplněná, bez rozpouštědel. Podle ZTV-SIB, kap. 7, odst. 1. 2-komponentní epoxidová pryskyřice, reaktivní polymer, primer podle metody definované v ZTV-ING, část 7, sekce 1.

  • Vyzkoušený a schválený výrobek
  • Použitelné na 7-denní mladý beton
  • Vysoká přilnavost k podkladu
  • Tvrdne za nízkých teplot do +8°C a vyšších
  • Teplotní odolnost pro instalaci teplem svařitelných bitumenových fólií