Penetral ALP

Asfaltový lak určený k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny, izolace nebo v silničním stavitelství. Je to řídká hnědočerná kapalina, která snadno proniká do pórů podkladu, smáčí prachové částice a eliminuje jejich tendenci tvoři separační vrstvu. Penetrace vytváří spojovací můstek mezi silikátovým nebo asfaltovým podkladem a hydroizolační vrstvou.

  • Asfaltový penetrační lak se aplikuje za studena na suchý očištěný podklad.
  • Čerstvý beton se nechává vyzrát 2 až 3 týdny.
  • Pro aplikaci se používají nátěrové pomůcky - štětka nebo pokrývačský kartáč, jimiž se roztok asfaltu dobře zatře do podkladu.
  • Je možné provést i nástřik nebo máčeni.
  • Spotřeba je závislá na způsobu použiti: 0,2 až 0,3 kg/m2. Doba zasychání je závislá na povětrnostních podmínkách a pohybuje se od 2 do 24 h.
  • Pokud je povrch betonu velmi porézní (např. pórobeton), musí se penetrační nátěr opakovat, dokud se roztok vsakuje.
  • Pokud je povrch betonu mokrý, působí film vody separačně a penetrační nátěr není účinný.