BITAGIT 35 mineral

Asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné rohože, na horním povrchu krytý jemnozrnným posypem a na spodním je opatřen spalitelnou PE fólií

  • Neobsahuje nebezpečné látky
  • Lehká konstrukce pásu
  • Snadná aplikace
  • Výrobek splňuje požadavky normy ČSN 73 0605-1 (SVAP)