PARAELAST AL+V S35

Modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou z Al fólie, kašírované skelnou rohoží, na horním povrchu pokrytý jemnozrnným posypem a na spodním opatřen spalitelnou fólií

  • Izolace proti radonu 
  • Vysoká parotěsnost
  • Neobsahuje nebezpečné látky 
  • Výrobek splňuje požadavky normy ČSN 73 0605-1 (SVAP)