ELASTODEK 40 STANDARD mineral

Modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou nosnou vložkou, na horním povrchu pokrytý jemnozrnným posypem a na spodním opatřen spalitelnou fólií.

  • Izolace proti radonu
  • Vysoká tažnost (50%)
  • Elasticita
  • Neobsahuje nebezpečné látky