2022
Adamov

Rekonstrukce železničního koridoru Brno – Česká Třebová severně od Brna je významnou železniční stavbou, která se soustředí na úsek z Adamova do Blanska. Na celém úseku bude vložen nový železniční svršek, ve vybraných úsecích se obnoví kolejový spodek, nově se zbuduje vlaková stanice Adamov s bezbariérovým přístupem. Dojde také k výměně trakčního vedení. Vybrané skalní zářezy a svahy budou sanovány a opatřeny ochrannými ploty. Časově a technicky nejnáročnější jsou tunely a skalní zářezy.

Investor: Správa železnic, státní organizace

Projektant: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Generální dodavatel tunelů č. 7, 8/1, 9, 10: Firesta – Fišer rekonstrukce, stavby a.s.

Generální dodavatel tunelu č. 8/2: OHLA ŽS a.s.

Termín zahájení: 09/2021
Termín dokončení: 06/2023

Výstavba většiny tunelů byla realizována ve druhé polovině 19. století, následná rekonstrukce proběhla ve druhé polovině 20. století. Kolem devadesátých let 20. století pak došlo k elektrifikaci.
Celkem šest mostních objektů bude zcela demolováno a nahradí je nová monolitická nebo prefabrikovaná konstrukce. Zbývající budou sanovány, opatřeny novou izolací a dojde k obnovení protikorozní ochrany.

Řešení Sika

Na tunelech realizovaných společností FIRESTA – Fišer rekonstrukce, stavby a.s. bude rekonstrukce řešena tzv. deštníkovým systémem izolace, který je vhodný pro případy, kdy není potřeba řešit tlak vody na betonovou skořepinu. Podmínkou je zajištění trvalé drenáže a výhodou je nízké riziko selhání hydroizolační fólie.

Řešení hydroizolace tunelů č. 7, 9, 10 a č. 8/1 tzv. deštníkovým systémem izolace, realizované společností FIRESTA – Fišer rekonstrukce, stavby a.s. ZVÍTĚZILO v kategorii Technická inovace roku v soutěži Železniční stavba roku 2022 pořádané společností Správa železnic, státní organizace.

V únoru 2022 započala společnost FIRESTA – Fišer rekonstrukce, stavby a.s. práce na přípravě tunelů č. 10 a 9 vyrovnáním podkladu hrubou reprofilační maltou Sika MonoTop-2002 Universal. Poté se instaluje drenážní a ochranná fólie v jednom Sikaplan W Tundrain Type D, která má za úkol odvádět vodu za hydroizolační fólií do drenážního systému tunelu. Na takto připravený drenážní prvek se pomocí plastových disků Sikaplan WP Disk přichytila PVC hydroizolační fólie Sikaplan WP 1100 21HL2 určená do tunelových staveb.

Následně došlo k instalaci speciálních kotev Sika Anchor-300, které jsou s hydroizolační fólií vodotěsně spojeny horkovzdušným svarem a společně s jejich poplastováním z výroby v celém profilu kotvení zajišťují nepropustnost systému pro vodu pronikající ze skalního masivu. Ve skalním masivu, podkladu, jsou kotvy uchyceny na chemickou kotvu Sika Anchorfix-3030 vhodnou jak do vlhkého prostředí, tak do prostředí se seismickou aktivitou, což garantuje upevnění následné konstrukce v dynamicky namáhaných stavbách.

Pomocí kotev se následně uchytí výztužné sítě, na které bude aplikován stříkaný beton.
Tento beton bude obsahovat vysoce účinný superplastifikátor zpomalující tuhnutí betonu se stabilizujícím účinkem řady Sika® ViscoCrete v kombinaci s urychlovačem řady Sika Sigunit.

 

Obrázek: Umístění tunelů v mapě

Tunel č. 7

Tunel č. 8-1

Tunel č. 8-2

Tunel č. 9

Tunel č. 10